Mobila företagsapplikationer användas framgångsrikt för merförsäljning, kuponger, erbjudanden samt i kampanjer och för events. Men den största nyttan gör appar för internt bruk. Att mobilisera affärsprocesserna för ökad effektivitet och konkurrenskraft samt att underlätta kommunikation och samarbete mellan anställda via mobilen växer snabbt.

RMAD (Rapid Mobile App Development) innebär att appar kan utvecklas på kort tid och mycket kostnadseffektivt. Metoden passar för de flesta ändamål. RMAD är system som utvecklats för att skapa appar utan långa och omfattande utvecklingsprojekt. Appsales var blad de första i världen när vi lanserade vår Orange system för RMAD utveckling 2011. Idag använder vi förutom egna system även andra lösningar på marknaden.

Våra koncept för produktion av appar omfattar allt från helt kundunika lösningar till våra unika generiska RMAD koncept  där många delar på backend-kod, men har egen unik frontend-design och funktion.

Appsales ORANGE © är vårt RMAD system för generisk produktion av appar där vi samlat de vanligaste funktionerna i en färdig modulbaserad lösning. Med verktyget Appsales ORANGE © CMS kan man enkelt själv uppdatera sin app.

Läs mer om Appsales ORANGE ©

Appsales BLACK© är vårt nyaste RMAD system för professionell utveckling av native appar och från 2015 även HTML5 med Famo.us. Appsales BLACK©  har ett lätthanterat uppdateringsverktyg där du själv kan hantera apparnas innehåll.

Läs mer om Appsales BLACK©

Appsales CORAL© är ett mycket kostnadseffektivt verktyg för att skapa hybrid och/eller webbapplikationer för kuponger och stämpelkort samt för mindre konferenser och mycket annat . Uppdateringar sker i en lätthanterat verktyg.

Läs mer om Appsales CORAL© 

Appar finns som både webbappar och native appar samt hybrider som använder både webb och nativekod. Här nedanför reder vi ut begreppen så att ni kan välja rätt lösning för er app.

Är ett samlingsnamn för applikationer som är utvecklade för att fungera på en typ av enhet och operativsystem såsom iPhone, Android eller Windows m.fl. Önskar man skapa en nativeapplikation som fungerar på flera olika operativsystem/enheter behöver man utveckla unika applikationer med unik kod för vart operativsystem.

Native applikationer publiceras och laddas ner hos respektive App-Store, med undantaget om det skulle vara en applikation utvecklad för intern användning då detta kan hanteras utanför respektive App-Store om man har rätt licenser för detta.

Denna typ av applikation kräver inte uppkoppling annat än när den laddas ner första gången alternativt skall uppdateras eller ta emot information genom push-notiser eller annan form av direktkommunikation med användaren av applikationen. Uppdateringen av nativeapplikationer sker genom att publicera ut ny kod på respektive App-Store där användaren går in och laddar ner uppdateringen, dvs. uppdateringar sker inte per automatik till användaren. Ny back-end-kod skapas för samtliga uppdateringar.

Samtlig ny kod samt förändringar av kod måste oftast passera genom ett manuellt förfarande hos respektive store innan applikationen kan publiceras och godkännas på nytt och bli tillgänglig för användarna på respektive APP-Store.

Exempel på Native applikationer är Bank ID, Swish och Pokemon Go

Hybridapplikationer kan beskrivas som en native app med inbyggd HTML. Denna typ av applikation kan utvecklas så att känslan och upplevelsen hos användaren motsvarar upplevelsen hos en nativeapplikation. Appsales använder HTML5 i hybridapplikationer.

Hybrid applikationer har ofta större flexibilitet än både native och web applikationer då man blandar kod som sparas native på enheten samt webbaserat innehåll som lätt kan uppdateras. Störst flexibilitet avseende innehåll uppnår man genom att koppla ett CMS (Content Management System) till Hybridapplikationen för enkel uppdatering av den del av innehållet som är webbaserat. Hybrid applikationer kan till skillnad mot rena webbapplikationer publiceras och distribueras via respektive operativsystems appstore.

Hybridapplikationer kan ha tillgång till alla funktioner i enheten på samma vis som en native applikation. Önskar man uppdatera den del av koden som hanteras som native behöver applikationen uppdateras genom respektive märkes app-store på samma sätt som en nativeapp.

Den del av innehållet som är webbaserat kan sparas på telefonens cache minne vilket innebär att hybridapplikationen även fungerar off-line. Saknas uppkoppling kommer hybridapplikationen visa den information som senast hämtats då enheten var uppkopplad.

Exempel på hybridapplikationer är Facebook och Aftonbladet.

Webbapplikationer körs direkt i mobilens webbläsare. Det innebär att du kan använda webbapplikationen oavsett vilken typ av mobilt operativsystem du använder. Inget program laddas ner och installeras i telefonen. Webbapplikationer fungerar inte off-line och kan inte distribueras via olika app-stores.

Webbapplikationer är något begränsade i sin funktion då dessa i dagsläget inte jobbar mot alla inbyggda funktioner i den enhet som webbapplikationen används i. Utvecklingen mot mer HTML5 möjliggör bättre integration mot inbyggda funktioner och kommer öppna nya dörrar.