personuppgifter

Allmänna villkor för Appsales tjänster har anpassats till GDPR och uppdaterats från och med den 1 maj. Nya villkor för samtliga Appsales tjänster  finner ni här:

ALLMÄNNA VILLKOR 2015 05 01

Som en anpassning till GDPR har vi också uppdaterat vår personuppgiftpolicy samt användarpolicy. Vi rekommenderar att ni läser dessa dokument.

PRIVACY POLICY APPSALES BLACK 2018-05-04

PRIVACY POLICY APPSALES CYAN 2018-05-04

PERSONUPPGIFTPOLICY (gäller från 25/5)

Vi har även tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal för de kunder där vi agerar som biträde avseende personuppgifter.  Detta gäller alla med tillgång till Appsales Black /Cyan CMS system och/eller med inloggning i mobil-apparna. Kontakta oss på kundsupport@appsales.se så skickar vi ett avtal till er.