Uppdatering av Apples guidelines för App Store publicering.

Läs mer här: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

Apple har i samband med IOS 11 lanseringen klargjort att det vill ändra utbudet av appar i App Store och kommer därför att vara hårdare i sin bedömning av vilka appar som tillåts för publicering i och för vilka appar som inte längre passar i App Store.

Appar som anses vara byggda på templates eller rena kopior av en befintlig app kommer inte att tillåtas. Detta inkluderar appar med samma innehåll med minimal förändring av designen.

Apple har bekräftat att befintliga appar som finns i App Store inte påverkas av de nya riktlinjerna. Detta ändras dock så snart du uppdaterar din app, då Apple genomför en ny granskning av din app enligt de nya reglerna.

Appar som är för internt bruk skall inte längre publiceras vi App Store utan för dessa appar skall Apple Enterprise användas. Läs mer om enterprise här.

https://developer.apple.com/programs/enterprise/enroll/

iOS11

Under september förväntas iOS11 släppas publikt. Vi förväntar oss för närvarande att det här kommer att kräva en uppdatering för de flesta appar. En av de stora förändringarna i iOS11 är att endast 64-bitars appar är tillåtna. Det betyder att man måste ta bort 32-bitars support från alla appar, vilket avsevärt minskar storleken på appen. För alla Appsales Appar med supportavtal avseende koduppdatering kommer vi genomföra denna uppdatering enligt villkoren i supportavtalet.

Denna förändring kommer innebära att en ny granskning av appen kommer utföras av Apple vilket kan innebära att en befintlig app som tidigare varit godkänd kan blir avvisad. I det fall en app behöver byggas om med nytt innehåll och ändrad design för att passa dessa nya riktlinjer omfattas det inte av supportavtalen om detta inte är speciellt avtalat. I det fall er app påverkas ber vi er kontakta er kontaktperson eller kundsupport@appsales.se för åtgärd