Vi säljer inte appar! Ett kanske märkligt uttalande från ett bolag som heter Appsales, men redan från start insåg vi utmaningen i att be våra kunder äga och förvalta app-kod med allt vad det innebär.

Att ha en egen app behöver inte vara samma sak som att man äger källkoden. Det är sällan en god investering för någon organisation som normalt inte hanterar eller utvecklar programvara eller har som syfte att sälja själva appen. Koden skall uppdateras och underhållas, buggar skall upptäckas och sedan fixas till. Mobila operativsystemen iOS och i ändå större utsträckning Android uppdateras löpande med nya versioner som fordrar anpassningar och uppdateringar.

Att be våra kunder om de resurser både i tid och pengar som skulle krävas för detta var helt enkelt inte en framkomlig väg, speciellt inte om man som vi – vill göra appar tillgängliga för alla. Därför skapade vi konceptet App Som Tjänst där kunden kan hyra funktionen app för den tid och det ändamål de önskar. När appen behöver förändras, bytas ut eller helt enkelt inte längre behövs hanterar vi förändringen inom de avtal vi har med kunden.

APP SOM TJÄNST

Att hyra en App Som Tjänst ger flera uppenbara fördelar, speciellt för företagsappar. Utöver att man inte behöver hantera underhållet som beskrivet ovan så kan detta underhåll delas på många i RMAD (rapid mobile app development) system. Samma sak gäller oftast för uppbyggnaden och anpassningen av själva appen samt tillhörande CMS system för uppdatering av innehåll. Detta ger förutom de uppenbara kostnadsfördelarna när många delar på det som är dyrt, även en betydligt enklare och snabbare process för app-byggandet.

SNABBARE:

App Som Tjänst skapas i regel från idé till färdig app på mindre än två veckor. Det enda som ibland tar längre tid är själva insamlingen och skapandet av innehållet i form av texter/bilder/video m.m. När appen är klar skall den laddas upp på marknadsplatserna för distribution, detta kan ta upp till någon vecka men totalt kan en app vara klar för användning på mindre än 14 dagar. Detta med en kvalitet som kan ta upp till ett år att åstadkomma med en traditionell utvecklingsprocess.

ENKLARE:

App Som Tjänst med RMAD innebär att vi redan byggt moduler för de vanligaste funktionerna och att man därför inte behöver lägga varken tid eller energi på att utveckla dessa igen. I de fall appen skall ha helt unik funktionalitet kan fokus läggas på utveckling och anpassning av dessa unika funktioner. Detta sparar massor av tid även för vår kund som inte behöver läggas på tester och korrigeringar i sådant som redan är klart. De RMAD system vi använder har färdiga molnbaserade content management system (CMS) så att appens innehåll kan uppdateras på ett enkelt sätt. För större tjänster som push-notiser, sociala medier m.m. finns färdiga integrationer.

BILLIGARE:

Naturligtvis är kostnaden lägre när samma kod kan återanvändas till flera. Den initiala kostnaden för produktionen av systemen skrivs av på fler appar. Underhållet sker delvis automatiserat där hundratals appar ofta (om än inte alltid) kan få ny kod på en gång istället för en manuell hantering av var enskild app vid vart tillfälle. Mer budget kan läggas på innehåll och upplevelse än kod – vilket ger en bättre app för pengarna.

Vi berättar gärna mer om varför det är smartare att hyra en app med Appsales App Som tjänst – kontakta oss!

Du kan också läsa mer här LÄS MER