Uppdatering av villkoren för Appsales Black och Appsales Orange, renskrivning och förtydliganden.

http://appsales.se/allmanna-villkor/