Från och med denna månad måste  alla IOS-appar  ha 64-bitarsstöd.

I slutet av förra året berättade Apple om kommande förändringar för att få sin app godkänd för publicering i App Store.  De nya kraven infördes från och med den 1 februari i år.

Efter det måste alla appar som skickas in till Apple för genomgång ha 64-bitarsstöd och vara byggda med utvecklingsverktygen för IOS 8.

 Med start i juni kommer uppdateringar till existerande  appar att behöva följa de nya kraven.

Appsales samtliga system för produktion av appar är från den 2 februari uppgraderade till den nya standarden, dock krävs att de som har befintliga appar väljer att uppgradera sin enskilda app till den nya standarden.